Kopiëren zonder toestemming is niet toegestaan.  Alle rechten voorbehouden. © Euro-Pyro,eu
EuroPyro

CE markering 

Over CE-markering bestaat nog wel eens het misverstand dat het een keurmerk zou zijn. CE markering op een product geeft enkel aan dat het product voldoet aan de Europese eisen. CE  Conformité Européenne, Europese conformiteit = In overeenstemming met. CE markering is nadrukkelijk geen keurmerk. De aanleiding tot CE markering vormt "Europa" waarbij het vrij verkeer van personen en goederen wordt nagestreefd. De CE markering geeft dus enkel aan dat het product vrij verhandelt mag worden binnen de Europese unie. Hoe zie je  dan dat vuurwerk gekeurd is?  Naast of onder de CE-Markering staat het Reg- nummer van de aangemelde instantie die de keuring uitvoert gevolgd door de vuurwerk Categorie aanduiding en daarnaast staat uiteindelijk het keurmerk nummer. Voorbeeld CE 0336 F2 1210 CE: CE-markering - 0336: keuringsinstantie - F2: categorie aanduiding - 1210: Keuringsnummer Elke erkende keuringsinstelling in welk EU-land dan ook (evenals sommige instellingen elders in de wereld) mag dergelijke keuringen verrichten. Is het product eenmaal ergens gekeurd, dan geldt dit keurmerk voor de hele Europese unie. Deze aanpak heeft daarmee een eind gemaakt aan vele nationale keuringen die vaak een belemmering vormden voor de vrije handel KEURINGSINSTANTIE OVERZICHT DOWNLOAD
Kopieren zonder toestemming is niet toegestaan.  Alle rechten voorbehouden. © Euro-Pyro,eu
EuroPyro

CE markering 

Over CE-markering bestaat nog wel eens het misverstand dat het een keurmerk zou zijn. CE markering op een product geeft enkel aan dat het product voldoet aan de Europese eisen. CE  Conformité Européenne, Europese conformiteit = In overeenstemming met. CE markering is nadrukkelijk geen keurmerk. De aanleiding tot CE markering vormt "Europa" waarbij het vrij verkeer van personen en goederen wordt nagestreefd. De CE markering geeft dus enkel aan dat het product vrij verhandelt mag worden binnen de Europese unie. Hoe zie je  dan dat vuurwerk gekeurd is?  Naast of onder de CE-Markering staat het Reg- nummer van de aangemelde instantie die de keuring uitvoert gevolgd door de vuurwerk Categorie aanduiding en daarnaast staat uiteindelijk het keurmerk nummer. Voorbeeld CE 0336 F2 1210 CE: CE-markering - 0336: keuringsinstantie - F2: categorie aanduiding - 1210: Keuringsnummer Elke erkende keuringsinstelling in welk EU-land dan ook (evenals sommige instellingen elders in de wereld) mag dergelijke keuringen verrichten. Is het product eenmaal ergens gekeurd, dan geldt dit keurmerk voor de hele Europese unie. Deze aanpak heeft daarmee een eind gemaakt aan vele nationale keuringen die vaak een belemmering vormden voor de vrije handel KEURINGSINSTANTIE OVERZICHT DOWNLOAD