Kopiëren zonder toestemming is niet toegestaan.  Alle rechten voorbehouden. © Euro-Pyro,eu
EuroPyro

Illegaal Vuurwerk 

Vrij handels verkeer CE vuurwerk

De Europese regelgeving is al volgt. lidstaten mogen het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen die voorzien zijn van een CE- markering, niet verbieden, beperken of belemmeren. De bepalingen van deze regel laten onverlet dat lidstaat mogen omwille van de openbare orde of veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen nemen om het bezit, gebruiken/of de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk van de categorieën F2 en F3, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik T1 en T2, En overige pyrotechnische artikelen P1 en p2 te verbieden of te beperken. (Categorie F4 is in heel Europa officieel niet toegestaan voor de consument. vuurwerk met een CE-markering. kan dus ook illegaal zijn. Het voldoet dan wel aan de Europese veiligheidseisen maar de overheid verbiedt het aan de gewone consument om de openbare orde of veiligheid, of omwille van milieubescherming RICHTLIJN 2013/29/EU DOWNLOAD

Wat is illegaal vuurwerk?

Illegaal vuurwerk is vuurwerk dat niet is toegestaan voor

consumenten volgens de geldende regelgeving. 

in Nederland valt daarbij te denken aan baby-pijltjes, strijkers,

nitraten, Cobra's,romeinse-kaarsen. In Nederland valt alles

onder het RACT.

 (Regeling aanwijzing consumenten theatervuurwerk

RACT DOWNLOAD

Is CE illegaal vuurwerk onveilig?

Al het vuurwerk binnen Europa dient gekeurd te worden. nagegaan of een vuurwerk artikel zodanig samengesteld dat deze voldoet aan de Fundamentele Veiligheidseisen genoemd in de Europese richtlijn nadat uitgewezen heeft dat het artikel voldoet aan de Fundamentele veiligheidseisen moet worden aangetoond dat de fabrikant het product met steeds dezelfde (veiligheid) eigenschappen kan maken. Op willekeurige monsters uit de productie moeten daarbij testen worden uitgevoerd om dit aan te tonen. consumenten vuurwerk CAT F1, F2, F3 , Vuurwerk in Europa is dus altijd veilig bij normaal gebruik voor particulieren.

Babypijltjes en romeinse-kaarsen

Over babypijltjes en romeinse-kaarsen bestaat nog wel eens het

misverstand dat het niet illegaal is in Nederland.

babypijltjes en romeinse-kaarsen zijn100% verboden. Zoals in

Het Ract omschreven staat:

babypijltjes Besloten is maatregelen te nemen om het aantal letsel gevallen terug te dringen. Daarbij wordt de verkoop aan en gebruik door consumenten (personen zonder gespecialiseerde kennis, hierna particulieren genoemd) van mini vuurpijlen en Romeinse kaarsen verboden. Dit wordt geregeld door mini vuurpijlen en Romeinse kaarsen niet langer als consumentenvuurwerk te beschouwen dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.
Kopieren zonder toestemming is niet toegestaan.  Alle rechten voorbehouden. © Euro-Pyro,eu
EuroPyro

Illegaal Vuurwerk 

Vrij handels verkeer CE vuurwerk

De Europese regelgeving is al volgt. lidstaten mogen het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen die voorzien zijn van een CE- markering, niet verbieden, beperken of belemmeren. De bepalingen van deze regel laten onverlet dat lidstaat mogen omwille van de openbare orde of veiligheid, of omwille van milieubescherming maatregelen nemen om het bezit, gebruiken/of de verkoop aan het grote publiek van vuurwerk van de categorieën F2 en F3, pyrotechnische artikelen voor theatergebruik T1 en T2, En overige pyrotechnische artikelen P1 en p2 te verbieden of te beperken. (Categorie F4 is in heel Europa officieel niet toegestaan voor de consument. vuurwerk met een CE-markering. kan dus ook illegaal zijn. Het voldoet dan wel aan de Europese veiligheidseisen maar de overheid verbiedt het aan de gewone consument om de openbare orde of veiligheid, of omwille van milieubescherming RICHTLIJN 2013/29/EU DOWNLOAD

Wat is illegaal vuurwerk?

Illegaal vuurwerk is vuurwerk dat niet is toegestaan voor

consumenten volgens de geldende regelgeving. 

in Nederland valt daarbij te denken aan baby-pijltjes, strijkers,

nitraten, Cobra's,romeinse-kaarsen. In Nederland valt alles onder het

RACT.

 (Regeling aanwijzing consumenten theatervuurwerk

RACT DOWNLOAD

Is CE illegaal vuurwerk onveilig?

Al het vuurwerk binnen Europa dient gekeurd te worden. nagegaan of een vuurwerk artikel zodanig samengesteld dat deze voldoet aan de Fundamentele Veiligheidseisen genoemd in de Europese richtlijn nadat uitgewezen heeft dat het artikel voldoet aan de Fundamentele veiligheidseisen moet worden aangetoond dat de fabrikant het product met steeds dezelfde (veiligheid) eigenschappen kan maken. Op willekeurige monsters uit de productie moeten daarbij testen worden uitgevoerd om dit aan te tonen. consumenten vuurwerk CAT F1, F2, F3 , Vuurwerk in Europa is dus altijd veilig bij normaal gebruik voor particulieren.

Babypijltjes en romeinse-kaarsen

Over babypijltjes en romeinse-kaarsen bestaat nog wel eens het

misverstand dat het niet illegaal is in Nederland.

babypijltjes en romeinse-kaarsen zijn100% verboden. Zoals in Het

Ract omschreven staat:

babypijltjes Besloten is maatregelen te nemen om het aantal letsel gevallen terug te dringen. Daarbij wordt de verkoop aan en gebruik door consumenten (personen zonder gespecialiseerde kennis, hierna particulieren genoemd) van mini vuurpijlen en Romeinse kaarsen verboden. Dit wordt geregeld door mini vuurpijlen en Romeinse kaarsen niet langer als consumentenvuurwerk te beschouwen dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik.